Public Notices

विद्युतीय फोहर ब्यवस्थापन (E-waste Management)सम्वन्धी Consultation Document सार्वजनिक गरिएको बारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

विद्युतीय फोहर  ब्यवस्थापन (E-waste Management)सम्वन्धी Consultation Document

सार्वजनिक गरिएको बारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति :– २०७३।१२।२७

विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्ने अवधि (Life Time) सकिए पश्चात वा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन, ब्याट्री लगायत इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा इलेक्ट्रोनिक फोहोर (E-Waste) को जोखिम बढ्न थालेको र त्यस्ता उपकरणहरुले माटो, पानी तथा हावा समेत प्रदुषित भई मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रदुषणको जोखिम निम्त्याउने तथ्यलाई समेत मनन गरी यस प्राधिकरणवाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा नेपालको वर्तमान अवस्थाको समेत अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यतीय फोहर ब्यवस्थापन सम्बन्धमा उपकरण निर्माता, उपभोक्ता, नेपाल सरकार/वातावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्षहरुको भूमिका सहित तयार गरिएको Regulatory Framework for E-Waste Managemen सम्बन्धी Consultation Paper Document सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव तथा प्रतिकृयाका लागि प्राधिकरणको वेवसाइट www.nta.gov.npमासार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त Consultation Document उपर प्रथम पटक सार्वजनिक गरिएको मितिले ३० दिन भित्र आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाई सहयोग गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

कमलादी, काठमाडौं, नेपाल

जि.पि.ओ. बक्स: ९७५४

टेलिफोन: +९७७-१-४२५५४७४/४२५६०५४

फ्याक्स:+९७७ -१-४२५५२५०

इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.