Public Notices

अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना

अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचनाको लागि तल उल्लेखित लिंकमा क्लिक गर्नुहोला :

NTA Exam notice .pdf