Staff List

प्राधिकरणमा मौजुदा दरबन्दिको कर्मचारीहरुको विवरण
सचिबालय नं. ५३५६०५४

कार्यालय हन्टिङ लाइन ५३५५४७४

निर्देशनालय/ महाशाखा / शाखा कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना
फोन नम्बर आन्तरिक नम्बर
श्री भुपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष 01-5355474 350 chairman{at}nta.gov.np
अध्यक्षको सचिवालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा श्री अन्जना देवकोटा खनाल उप-निर्देशक 306 adkhanal{at}nta.gov.np
अध्यक्षको सचिवालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा श्री ललितकला थापा सहायक 310 lthapa{at}nta.gov.np
आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा श्री बब्ली कुमारी खड्का सहायक निर्देशक 109 bkhadka{at}nta.gov.np
आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा श्री सरिता ज्ञवाली सहायक निर्देशक 110 sgnawali{at}nta.gov.np
प्रशासन तथा अनुमतिपत्र निर्देशनालय
उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा श्री अर्जुन घिमिरे निर्देशक 01-5355474 135 aghimire{at}nta.gov.np
आर्थिक विश्लेषण शाखा श्री सुन्दर प्याकुरेल उप-निर्देशक 134 spyakurel{at}nta.gov.np
आर्थिक विश्लेषण शाखा श्री शिवलाल बसेल सहायक निर्देशक 113 slbasel{at}nta.gov.np
आर्थिक विश्लेषण शाखा श्री शिवराज जैसी सहायक 117 srjaishi{at}nta.gov.np
उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा श्री सुन्दर प्याकुरेल उप-निर्देशक 134 spyakurel{at}nta.gov.np
उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा श्री राजु रिजाल सहायक निर्देशक 143 rrijal{at}nta.gov.np
उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा श्री भेषराज पोखरेल सहायक 133 bpokharel{at}nta.gov.np
प्रशासन महाशाखा श्री दिपेश आचार्य निर्देशक 01-5355474
मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा श्री झलक ब. थापा उप-निर्देशक 209 jbthapa{at}nta.gov.np
मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा श्री रचिता आचार्य सहायक निर्देशक 222 racharya{at}nta.gov.np
मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा श्री राजेन्द्र थापा सहायक निर्देशक 210 rthapa{at}nta.gov.np
मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा श्री आलोक कुमार तिवारी सहायक 146 aktiwari{at}nta.gov.np
आर्थिक प्रशासन शाखा श्री सुरेश बस्नेत उप-निर्देशक 128 sbasnet{at}nta.gov.np
आर्थिक प्रशासन शाखा श्री विजय कुमार राय यादव सहायक निर्देशक
आर्थिक प्रशासन शाखा श्री लक्ष्मीदेवी बस्याल सहायक निर्देशक 126 ldbashyal{at}nta.gov.np
आर्थिक प्रशासन शाखा श्री मनोज पौडेल सहायक 106 mpaudel{at}nta.gov.np
आर्थिक प्रशासन शाखा श्री सुप्रभा खनाल सहायक 108 skhanal{at}nta.gov.np
योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखा श्री रेवती राम पन्थ उप-निर्देशक
योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखा श्री प्रतिमा घिमिरे उप-निर्देशक 125 pghimire{at}nta.gov.np
योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखा श्री हस्त बहादुर शाही सहायक निर्देशक 401 hbshahi{at}nta.gov.np
योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखा श्री निरु कुमारी लेखक सहायक 425 nklekhak{at}nta.gov.np
कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखा श्री सन्तोष पौडेल निर्देशक 01-5355474 140 spaudel{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा श्री संदिप अधिकारी उप-निर्देशक
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा श्री झलक ब. थापा उप-निर्देशक 209 jbthapa{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा श्री सुनिल खतिवडा सहायक निर्देशक 138 skhatiwada{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा श्री सागर कुमार भट्टराई सहायक निर्देशक 214 skbhattarai{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा श्री बुद्धि ब. दुरा सहायक 137 bbdura{at}nta.gov.np
कानुन शाखा श्री सुन्दर प्याकुरेल उप-निर्देशक 134 spyakurel{at}nta.gov.np
कानुन शाखा श्री प्रतिक्षा बुढाथोकी सहायक निर्देशक 127 pbudhathoki{at}nta.gov.np
कानुन शाखा श्री करुणा सिलवाल सहायक 118 ksilwal{at}nta.gov.np
प्रविधि तथा पुर्वाधार विकास निर्देशनालय
स्तरीकरण महाशाखा श्री मिन प्रसाद अर्याल निर्देशक 01-5355474
उपकरण स्तरीकरण शाखा श्री हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी उप-निर्देशक 129 hpbastakoti{at}nta.gov.np
उपकरण स्तरीकरण शाखा श्री सुगन शाक्य सहायक निर्देशक 144 sshakya{at}nta.gov.np
उपकरण स्तरीकरण शाखा श्री ज्योतिर्मा श्रेष्ठ सहायक निर्देशक 142 jshrestha{at}nta.gov.np
उपकरण स्तरीकरण शाखा श्री धर्मेन्द्र मेहता सहायक 139 dmehta{at}nta.gov.np
सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखा श्री हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी उप-निर्देशक 129 hpbastakoti{at}nta.gov.np
सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखा श्री ओम प्रकाश महतो सहायक निर्देशक 111 opmahato{at}nta.gov.np
सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखा श्री सोनु के.सी. सहायक 121 skc{at}nta.gov.np
नियमन महाशाखा श्री अम्बर स्थापित निर्देशक 01-5355474 308 asthapit{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा डा. श्री प्रदिप पौड्‍याल उप-निर्देशक 314 ppaudyal{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा श्री पवित्र मणि दाहाल सहायक निर्देशक 312 pmdahal{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा श्री शंकर प्रसाद शर्मा सहायक निर्देशक 311 spsharma{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा श्री निराजन कोइराला सहायक निर्देशक
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा श्री प्रतिक्षा पौडेल सहायक निर्देशक
फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा श्री ललितकला थापा सहायक 310 lkthapa{at}nta.gov.np
अन्तरआवद्दता तथा नम्बरिङ शाखा डा. श्री प्रदिप पौड्‍याल उप-निर्देशक 314 ppaudyal{at}nta.gov.np
अन्तरआवद्दता तथा नम्बरिङ शाखा श्री प्रज्ञा ढुङगाना सहायक निर्देशक 318 pdhungana{at}nta.gov.np
पूर्वाधार महाशाखा डा. श्री सुरेन्द्र लाल हाडा निर्देशक 01-5355474
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री दिनेश मैनाली उप-निर्देशक 316 dmainali{at}nta.gov.np
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ उप-निर्देशक
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री राधेश्याम यगोल सहायक निर्देशक 423 rsyagol{at}nta.gov.np
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री रन्जीता पौडेल सहायक निर्देशक 419 rpaudel{at}nta.gov.np
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री सविना पुन सहायक निर्देशक 408 spun{at}nta.gov.np
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखा श्री अम्बिका घर्ती सहायक 414 agharti{at}nta.gov.np
पूर्वाधार विकास शाखा श्री दिनेश मैनाली उप-निर्देशक 316 dmainali{at}nta.gov.np
पूर्वाधार विकास शाखा श्री कैलाश कार्की सहायक निर्देशक 317 kkarki{at}nta.gov.np
पूर्वाधार विकास शाखा श्री सुशिला घिमिरे सहायक 412 sghimire{at}nta.gov.np
प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखा श्री रोजा किरण बासुकला उप-निर्देशक 404 rkbasukala{at}nta.gov.np
प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखा श्री बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ उप-निर्देशक
प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखा श्री कृष्ण बहादुर कार्की सहायक निर्देशक 426 kbkarki{at}nta.gov.np
प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखा श्री सुशिला घिमिरे सहायक 412 sghimire{at}nta.gov.np
अनुगमन महाशाखा श्री विजय कुमार राय निर्देशक 01-5355474 417 bkroy{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री रोजा किरण बासुकला उप-निर्देशक 404 rkbasukala{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री अच्युतानन्द मिश्र उप-निर्देशक
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री सन्तोष राज तिमिल्सिना सहायक निर्देशक 422 srtimilsena{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री सुरेन्द्र खत्री सहायक निर्देशक 424 skhatri{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री विवेकनाथ महासेठ सहायक निर्देशक 406 bmahaseth{at}nta.gov.np
फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा श्री झिमा सुब्बा सहायक 415 jsubba{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखा श्री प्रतिमा घिमिरे उप-निर्देशक 125 pghimire{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखा श्री सूर्य प्रसाद लामिछाने उप-निर्देशक
अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखा श्री सुनिता पाण्डे सहायक निर्देशक 402 spandey{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखा श्री सबिता ज्ञवाली सहायक निर्देशक 405 sgyenwali{at}nta.gov.np
अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखा श्री राजेन्द्र विक्रम शाही सहायक 413 rbshahi{at}nta.gov.np