परामर्श पत्र

क्र सं. आर्थिक वर्ष परामर्श पत्र प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दस्तावेज
1 2080/81 प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भ्वाईस सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न किसिमका Offer लागू गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त बन्देज (Terms & Condition) हरु सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सम्बन्धमा परामर्श पत्र 2080 श्रावण 10 2080 श्रावण 24
2 2079/80 OTT (Over-the-Top) नियमन सम्बन्धी फ्रेमवर्कको मस्यौदा 2080 बैसाख 11 2080 जेष्ठ 9
3 2079/80 विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services) नियमनको लागि तयार गरिएको कार्यविधिको मस्यौदा 2079 चैत्र 2 2079 चैत्र 17
4 2079/80 Review Paper on NESAS 2079 कार्तिक 5 2079 माघ 17
5 2079/80 MDMS Bylaws 2079 (2022) 2079 भाद्र 30 2079 माघ 17
6 2079/80 Consultancy service to Study and Development of Regulatory Framework on Green Telecom 2079 श्रावण 1 2079 भाद्र 1
7 2078/79 IOT /M2M नियमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा) 2078 मंसिर 16 2078 पुस 17
8 2078/79 Report on study on Convergence of ICT/Telecom and develop Convergence Framework 2078 मंसिर 2 2078 पुस 3
9 2078/79 मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलीटी (एम.एन.पि.) सम्बन्धी नियमावली, २०७८ (मस्यौदा) 2078 मंसिर 1 2078 पुस 2
10 2078/79 Assembly and Refurbishing of Mobile Handsets in Nepal 2078 श्रावण 12 2078 भाद्र 11
11 2078/79 Draft National Spectrum Strategy 2078 श्रावण 4 2078 भाद्र 2
12 2077/78 MIS Report Format Quarterly 2077 पुस 8 2077 पुस 23
13 2077/78 MIS Report Data Submission Form for Voice Operator 2077 पुस 8 2077 पुस 23
14 2077/78 MIS Report Data Submission Form for ISP 2077 पुस 8 2077 पुस 23
15 2076/77 Consultation on Implementation of North-South Connectivity to develop Nepal as international transit 2076 मंसिर 15 2076 पुस 15
16 2076/77 इन्टर्नेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ 2076 मंसिर 15 2076 पुस 15
17 2076/77 Qos Bylaw 2076 (Draft) 2076 भाद्र 15 2076 असोज 13
18 2076/77 Consultation Paper on IoT and M2M 2076 श्रावण 21 2076 भाद्र 19
19 2076/77 Standard for Laying Optical Fiber Underground 2076 श्रावण 16 2076 भाद्र 13
20 2074/75 Strengthening /Retrofitting of Telecom Tower 2075 असार 31 2075 श्रावण 29
21 2074/75 Child Online Protection – Training Manual 2075 बैसाख 27 2075 जेष्ठ 26
22 2073/74 Consultation on e-waste Management 2073 चैत्र 19 2074 बैसाख 17
23 2071/72 Consultation Paper on Developing Regulatory Framework in the context of Next Generation Networks (NGN) in Nepal 2071 भाद्र 31 2072 असोज 28
24 2070/71 Type Approval of Radio Telecommunication CPEs by Lab Testing in Nepal 2070 माघ 29 2070 फागुन 27
25 2070/71 Report Cross Holding Study 2070 माघ 4 2070 फागुन 5
26 2070/71 Consultation Paper on National Numbering Plan of Nepal 2070 कार्तिक 3 2070 मंसिर 9
27 2070/71 Consultation Paper on Type approval Procedure of Radio Telecommunications CPEs 2070 कार्तिक 3 2070 माघ 9
28 2070/71 Consultation Paper on Fixed and Mobile Quality of Service (QoS) Regulations 2070 श्रावण 28 2070 भाद्र 26
29 2069/70 Guideline on Health Hazard due to Wireless Communication 2069 माघ 5 2069 माघ 19
30 2069/70 Making ICT and Mobile Phones Accessible for Persons with Disabilities in Nepal 2069 मंसिर 7 2069 मंसिर 26
31 2069/70 Interconnection Guidelines 2008 2069 श्रावण 8 2069 भाद्र 30
32 2068/69 Public Notice for feedback on Consultation Paper related with Bigo from Call by Pass 2068 माघ 15 2068 फागुन 17
33 2068/69 राष्ट्रिय रोमिंग सम्बन्धमा परामर्श पत्र 2068 कार्तिक 30 2068 पुस 1
34 2067/68 अन्तर्राष्ट्रिय कल वाइपास तथा अन्तरआवद्दता व्यवस्थापन सम्बन्धमा परामर्श पत्र (टर्मिनेशन शुल्क) 2067 फागुन 11 2067 चैत्र 15
35 2067/68 अन्तर्राष्ट्रिय कल वाइपास तथा अन्तरआवद्दता व्यवस्थापन सम्बन्धमा परामर्श पत्र (परामर्श पत्र सम्बन्धमा प्रश्नहरु) 2067 फागुन 11 2067 चैत्र 15
36 2067/68 Infrastructure Sharing सम्बन्धमा अवधारणा पत्र। 2067 कार्तिक 7 2067 कार्तिक 22
37 2067/68 “दूरसञ्‍चार क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा “नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको दश वर्षे गुरुयोजना (२०११ -२०२०) ” सम्बन्धमा परामर्श। 2067 भाद्र 16 2067 मंसिर 15
38 2066/67 Consultation Paper on NTA Guidelines on Erection of Antenna Structures and Protection from Non – Ionizing Radiation from Radio Base stations 2066 फागुन 5 2066 चैत्र 13
39 2066/67 VoIP/Internet टेलिफोनी सेवा पूर्ण रुपमा खुला गर्ने सम्बन्धमा परामर्श पत्र। 2066 असोज 21 2066 कार्तिक 19
40 2065/66 नेपालको Broadband नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा। 2066 बैसाख 1 2066 बैसाख 30
41 2065/66 सेलुलर स्पेक्ट्रम रिफार्मिङ्ग, प्राइसिङ्ग, विश्लेषण तथा सिफारिश 2065 फागुन 1 2065 फागुन 30
42 2065/66 दुरसञ्चार सेवाको सेलुलर स्पेक्ट्रम रिफार्मिङ्ग, स्पेक्ट्रम वितरण तरिका एवं आधार तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण सम्बन्धमा परामर्श आव्हान। 2065 फागुन 1 2065 फागुन 30
43 2065/66 ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा पत्र। 2065 मंसिर 4 2065 पुस 3
44 2065/66 विभिन्न सेलुलर मोवाइल व्याण्डका स्पेक्ट्रम रिफार्मिङ्ग (Spectrum Refarming) गर्ने सम्बन्धि परामर्श पत्र। 2065 असोज 5 2065 कार्तिक 4
45 2064/65 ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा पत्र। 2065 जेष्ठ 23 2065 असार 20