नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको कार्यालय संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना