टिकटक (Tiktok) को पहुँचमा तत्काल रोक लगाउने सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट हालसम्म भए गरिएका कार्यहरु सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्ति