भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्द हुन नदिने सम्बन्धमा।