टिकटक (Tiktok) को प्रयोग/पहुँचमा रोक लगाईएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

टिकटक (Tiktok)को प्रयोग/पहुँचमा रोक लगाईएको विषयमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको

अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रकाशन मिति: २०८०/११/११)

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। (PDF)