श्री हिमालयन गोरखा नेट प्रा.लि. को अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धमा जरूरी सूचना