श्री स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाई निर्देशन जारि गरिएको सम्बन्धमा