नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध

विगत केहि महिना देखि विश्वव्यापीरुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को समस्याले गर्दा इन्टर्नेट सेवाको खपत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भैरहेको छ । यसबाट Network Traffic Congestion हुन गई सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने भएको हुदा प्राथमिकताका आवश्यक Application मात्र प्रयोग गरी सहयोग गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा प्राधिकरण अनुरोध गर्दछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
कमलादी, काठमाण्डौं
फोन नं.: ९७७–१–४२५५४७४, ४२५४७१७, ४२५५६४९,
फयाक्स् : ९७७–१–४२५५२५०
पो.ब.नं.: ९७५४
Email: ntra@nta.gov.np, Website: www.nta.gov.np